Norrmännen skeptiska till muslimer

Norrmännen har blivit mer skeptiska till muslimer bosatta i Norge efter att al Qaida hotade norska intressen i slutet av maj. Det visar en norsk opinionsundersökning.
30% av norrmännen uppger att dom blivit mer skeptiska efter al Qaidas hot. Nadeem Butt, som leder Antirasistiskt center i Oslo, säger att det har blivit svårare att rekrytera ledare till invandrarorganisationer i Norge eftersom inte många vill utsätta sig för den pressen idag. Hotet riktade sig främst mot norska intressen i utlandet och fördömdes av muslimska organisationer i landet.