Halländsk satsning på kvinnliga chefer

Fler kvinnliga chefer borde kompetensutveckla sig. Det är tanken bakom en halländsk satsning, som bland annat högskolan i Halmstad står bakom.
Kvinnor i mansdominerade branscher är målgruppen och projektledaren Mia Swärdh har värvat deltagare från Laholm till Kungsbacka. Hon säger att även kvinnor behöver bli stärkta i sitt ledarskap, men få söker sig till vidareutbildningar. Många ser sig inte ens som chefer även om dom har personal under sig. KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling har gett pengar till projektet som också fått EU-bidrag.