Barn tvingas bidra till familjeförsörjning

Alla kommuner i länet sänker socialbidragen till de familjer som har ungdomar som sommarjobbar.
Hur mycket varierar stort. I Ronneby och Karlskrona får den som sommarjobbar tjäna 10 000 kronor innan bidraget minskas. I Olofström går gränsen vid 1 173 kronor. Anders Wassbäck (v) ordförande i Olofströms socialnämnd, säger att Olofström nu ska se över bestämmelserna och eventuellt höja fribeloppet till nästa sommar.