"Vi är i händerna på naturens krafter"

Kraftbolaget som kritiserats av både båtägare och Strömsholms Kanalbolag för att Strömsholms kanal tvingats stänga tillbakavisar nu kritiken.
Sex båtar är fortfarande instängda i Strömsholms kanal. Detta efter att att kraftbolaget VB Kraft har släppt ut vatten från den överfulla sjön Väsman vid Ludvika. Det medförde att det blev mycket höga vattenflöden i Kolbäcksån, och det gjorde i sin tur att Strömsholms Kanalbolag tvingades stänga kanalen av säkerhetsskäl. Som P4 Västmanland rapporterade igår tänker instängda båtägare kräva skadestånd av kraftbolaget, och VD:n för Kanalbolaget, Rolf Hansson, är mycket kritisk till att VB Kraft inte har lyckats reglera vattenflödet på ett bättre sätt, utan i stället släppt på stora mängder vatten förbi Ludvika kraftstation. Men Tommy Hjort, ansvarig vid VB Kraft, tycker att kritiken är obefogad: - Vi är i händerna på naturens krafter. Kommer det mycket nederbörd, som det har gjort, kan vi inte göra annat än att skicka det vidare i Kolbäcksån. Tommy Hjort menar att det är risk för dammbrott och översvämning om man inte släpper fram vattnet. - Förutom att det är en lagöverträdelse. Vi kan åka i fängelse annars! Tommy Hjort avvisar ochså synpunkten att VB Kraft borde ha haft en bättre beredskap inför regnen, och tappat av vatten tidigare. - Skulle vi ha den beredskapen då skulle många andra bli hårt drabbade. Vi har krav på att ha en lägstanivå som är ganska hög - i sjön Väsman, till exempel - under seglationsperioden. Annars blir fiskare och annat fritidsfolk väldigt ledsna på oss, säger Tommy Hjort.