Sämre resultat än väntat för landstinget

Landstinget i Värmlands bokslutsprognos, efter 5 månader, visar på ett försämrat resultat med cirka 131 miljoner kronor i förhållande till budget.
Det är 22 miljoner sämre, jämfört med föregående prognos. Orsaken är ökade kostnader för köpt vård i andra landsting och regioner. Den egna verksamheten visar inga större förändringar från förra prognosen, skriver landstinget i ett pressmeddelande.