Bolån har olika betydelser för husägare

Det är stora skillnader i hur husägare betraktar sina bolån. Ena hälften av de östgötar som har bolån betraktar amorteringen som ett sparande, andra hälften ser det som en boendekostnad.
Det är i storstäderna som amorteringen mer betraktas som ett sparande. Amortering på lån ska generellt sett vara lika stor som värdeminskningen på varan man köpt. När det gäller huslån minskar i regel inte värdet på huset, och därför är amorteringen mer att betrakta som sparande, säger Johan Widerström, bankchef på Östgöta Brandstodsbolag som gjort undersökningen tillsammans med Länsförsäkringar.