Nedslående resultat i undersökning om bilbälte

Mer än var tredje bilförare som dödades i trafiken i Västmanland mellan 1997 och 2002, använde inte bilbälte.
Det visar en sammanställning som Vägverkets region Mälardalen gjort. Sammanställningen visar också att var fjärde bilförare i dödsolyckorna var påverkad av alkohol eller droger.