Miljödomstolen ger Råda Sand rätt att bryta

Miljödomstolen avvisar i ett beslut i dag de överklaganden som kommit in från närboende och naturskyddsorganisation mot företaget Rådasand AB:s planer på att bryta sand och grus i Råda ås utanför Lidköping. Därmed gäller det tillstånd till fortsatt brytning, som Länsstyrelsen gett.
Länsstyrelsen i Västra Götaland gav i slutet av januari Rådasand AB tillstånd till fortsatt brytning i Råda ås väster om Lidköping. Beslutet överklagades till Miljödomstolen av närboende och naturskyddsorganisationer, och i dag kom domstolens utslag. Miljödomstolen avvisar de överklaganden som lämnats in, vilket innebär att Länsstyrelsens tillstånd om fortsatt brytning i Råda ås gäller. Rådasand får dock inte bryta så djupt som företaget ansökt om. Den delen i ansökan förklaras som vilande av Miljödomstolen. Ärendet ska tas upp igen efter ytterligare undersökningar av Lidköpings kommun när det gäller hur grundvattnet påverkas.