Överklagan av upphandling avskrivs

Företaget ALcontrol AB i Linköping som ville sälja laboratorietjänster till Gotlands kommun, har inte fått igenom sitt överklagande, vare sig i länsrätten eller kammarrätten.
ALcontrol hävdade att man inte fått hela uppdraget av kommunen, trots att företaget hade lämnat det lägsta anbudet för alla delar av upphandlingen. Men länsrätten ansåg inte att företaget hade missgynnats och kammarrätten har också avskrivit målet eftersom tidsfristen gått ut.