Sämre tider för bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen drabbas då Region Skåne och länets kommuner vill sluta hyra in extern personal.
Kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag har på många ställen skjutit i höjden, främst på grund av bristen på sjuksköterskor. Flera bemanningsföretag oroar sig nu för vad som kommer att hända om deras tjänster blir mindre efterfrågade. – Ja visst är vi oroliga, vi har mycket personal som arbetar i Skåne så vi kommer givetvis att påverkas. Men för företaget innebär det ingen kris eftersom det går bra för oss i andra län i Sverige, och även i Norge, säger Lars Johansson, vice vd på Nurse Partner. Höga kostnader för inhyrd personal De senaste åren har Region Skåne och länets kommuner använt sig flitigt av bemanningsföretag. I fjol hyrde Region Skåne in personal för omkring 100 miljoner kronor. Och Lunds kommun hade en nota på 11 miljoner kronor till bemanningsföretag. Det har blivit en dyr historia och därför har Region Skåne nu infört en policy att bemanningsföretag ska anlitas i så liten utsträckning som möjligt. Och för bara några dagar sedan gick Lunds kommun ut med att man planerar att sluta anlita bemanningsföretag. – Vi har redan märkt av minskningen eftersom Regionen och flera kommuner har stora sparkrav på sig och konsekvenserna blir att vi får färre uppdrag, säger Christina Olander, marknadsansvarig på Recepta.