Använd mer trä vid byggande anser regeringen

Trä bör användas mer vid vid byggande. Det anser regeringen. Ett område som är aktuellt för att öka träanvändandet är att börja bygga flerfamiljshus i trä upp till sex våningar.
Regeringens utredare Fredrik von Platen har begett sig till Norr- och Västerbotten för att tillsammans med trä- och byggsektorn arbeta fram ett sätt att öka användningen av trä. – Trots att vi är en stor skogsnation så bygger vi relativt lite i trä, säger han. Varför ska man bygga i trä? – Miljöskäl är det viktigaste. Sedan är det ett nationellt material vi har. Vi tycker också att vi ska använda och utveckla produkter som ger ett mervärde i landet i stället för att skicka en massa plankor till utlandet, säger Fredrik von Platen. Utredningen om hur trävaruanvändandet ska kunna ökas ska vara klar i år. Ett område som är aktuellt för att öka träanvändandet är att börja bygga flerfamiljshus i trä upp till sex våningars höjd. Tidigare har det funnits regler och rädsla för att bygga höga trähus på grund av brandrisken. Men de reglerna är borta sedan åtta år tillbaka. – Vi behöver tänka nytt att trä är inte ett material som brinner, det är inredningarna i husen som brinner, säger, Fredrik von Platen, regeringens träutredare.
Astrid Nilsson, SR Norrbotten