Norrmän köper Öraberget i Grängesberg

Kommunala fastighetsbolaget LudvikaHem har idag gjort klart försäljningen av 103 lägenheter i bostadsområdet Öraberget i Grängesberg till ett norskt företag som är knutet till den norska taxinäringen. Lägenheterna ska säljas som andelslägenheter för fritidsändamål till medlemmar i Norges Taxiförbund. I dag finns hyresgäster i 19 av lägenheterna och de får nu en ny hyresvärd. 79 av lägenheterna är i malpåse. Någon köpesumma har inte offentliggjorts.