Segerström får tillstånd för ökad produktion

Verkstadsföretaget Segerström i Eskilstuna får tillstånd av Länsstyrelsen för att utöka produktionen. Länsstyrelsen ställer en rad villkor på företaget, bland annat mmåste företag se till att det inte bullrar mer än 45 decibel, A på kvällar och nätter.
Grannar klagade för ett par år sedan på buller från ventilationsanläggningen, men den har företaget byggt om och fått godkänt. Det enda buller som kan öka när produktionen utökas är från lastbilarna, enligt Länsstyrelsen, eftersom transporterna väntas öka. Segerström ska dock genomföra kontinuerliga bullermätningar.