Inget flexibelt sportlov i Falkenberg

Falkenbergs Barn och ungdomsnämnd är positivt inställda till att kommunen skulle kunna erbjuda flexibelt sportlov, men man har efter diskussioner kommit fram till att det idag inte finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra förslaget.
Förslaget om flexibelt sportlov framfördes i en motion i höstas och det är nu kommunfullmäktiges uppgift att ta beslut i frågan.