Sitter fast i Strömsholms kanal

Flera båtar sitter fast i Strömsholms kanal. Anledningen är att VB-kraft måste släppa förbi vatten i sina kraftverk från sjön Väsman. Därmed ökar vattenföringen längre ned i kanalen och därmed stängs kanalen av på grund av säkerhetsskäl. Kanalen går från Smedjebacken till Mälaren. Bara i Barken finns nio båtar som väntar på att kanalen ska öppna igen. Famlijen Laurentz från Smedjebacken tillhör de som väntar.