Blandade känslor om sopförbränningsanläggning

Idag besökte miljödomstolen Timsfors utanför Markaryd för att bilda sig en uppfattning om den planerade sopförbränningsanläggningen som Sydkraft vill bygga.
Flera grannar har överklagat länsstyrelsens beslut att säga ja till anläggningen eftersom de är oroliga för miljökonsekvenserna. Men alla är inte kritiska. Torgny Karlsson som bor granne med den planerade anläggningen är positiv till planerna och menar att det är bra att soporna förbränns. Markaryds kommun är också positiv eftersom man får fjärrvärme på köpet. 300 miljoner kostar den planerade anläggningen som ska förbränna både hushållssopor och industriavfall från Markaryds kommun.