Götheborg sju meter längre

I dag blev ostindiefararen Götheborg sju meter längre när det främre bogsprötet kom på plats.
Hela bogsprötet är sexton meter långt och väger fyra ton. Monteringen gick utan problem.