Ja till vindkraft till havs

Boverket förordar en utbyggnad av vindkraftverk ute till havs i en färsk rapport som nu skickats till regeringen. Finngrunden utanför Upplandskusten kan enligt rapporten i framtiden bli ett stort centrum för vindkraften.
Eftersom vindkraftverk kan ge stor påverkan på landskapsbilden, och även verka störande på ekosystemens funktion förordar Boverket en placering ute till havs. Häromdagen sa miljödepartementet nej till Bohus Energis ansökan om att få bygga en vindkraftspark vid Finngrunden, men det berodde i först hand på att ansökan var ofullständig.