27 gårdar smittade av salmonella

Salmonellasmittan sprider sig. Totalt har smitta konstaterats på 27 svenska gårdar, varav 19 i Östergötland.
Det dröjer ännu en vecka innan Jordbruksverket har fått in samtliga provsvar från de 77 gårdar som misstänks ha tagit emot salmonellasmittat svinfoder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Fyra gårdar har blivit friförklarade från smitta och där hävs restriktionerna omedelbart.