Unik kultplats i Skåne

Arkeologer har hittat en för Sverige unik kultplats från stenåldern vid Döserygg strax norr om Trelleborg. Det är ett komplex bestående av en processionsväg liknande de som finns vid Stonehenge i England. Vägen leder fram till stora megalitgravar, alltså stengravar där stenblock har legat som tak över gravarna.

– Vi hittar enbart lämningar från bondestenåldern i form av megalitgravar, i form av positionsvägen, offergåvor ner i våtmarken.  Detta ökar platsens dignitet väldigt, säger Magnus Andersson är arkeolog på Riksantikvarieämbetet och projektledare för utgrävningen.

Under tusen år har människor samlats vid Döserygg norr om Trelleborg i Skåne för begravningar och andra för andra riter. Fjorton megalitgravar har hittats på ett relativt litet område, Genom området har det gått en processionsväg. Arkeologerna har kunnat konstatera att den har varit omgiven av tätt stående manshöga trädpålar, vilket gör vägen unik.

– Det här är något väldigt speciellt. Det har vi aldrig tidigare sett i Skandinavien. Vi känner till det bland annat från Brittiska öarna, där man har processionsvägar och ceremonivägar som leder in till de stora monumenten, som vid Stonehedge, säger Magnus Andersson.

Håkan Svensson
vet@sr.se