Fler reser till Gotland

Sommaren har börjat bra för Destination Gotland. Antalet resande på färjorna har ökat jämfört med tidigare år.
Rederiet har både fraktat fler passagerare och mer gods än tidigare junimånader. Totalt sett reste 185 000 personer med gotlandsfärjorna i juni vilket är en ökning med 9 procent jämfört med juni 2002. Även Stora Karlsö noterar fler besökare än tidigare. Under juni månad ökade antalet besökare med 13 procent jämfört med förra året. Nyligen uppmärksammades Stora Karlsö i tv-programmet Mitt i Naturen, som en av de intressantanste nationalparkerna i Sverige.