Östhammar vill ha asylersättning

Östhammars kommun protesterar nu mot att kommunen tvingas bära allt mer av kostnaderna för asylmottagningen i Gimo.
Kommunen har kallat både migrationsverket och integrationsverket till ett möte i höst för att diskutera kostnaderna för bland annat flyktingbarn som måste placeras i familjehem. Det är något som kommunen inte längre får full kostnadstäckning för, säger socialkontorets chef Göran Lidström. Han ser en tendens att staten skjuter över kostnader för flyktingmottagningen på kommunerna. Migrationsverket i Gimo beslutade nyligen att neka Östhammars kommun ersättning för extrakostnader som kommunen haft i samband med placeringar av flyktingbarn på familjehem eller behandlingshem, kostnader som kommunen tidigare år fått ersättning för. Kommunen har nu överklagat det beslutet. I just det fallet handlar det om ett belopp på drygt 100 000 kronor för kostnader som uppstått under tre månader, men de totala kostnaderna som nu inte ersätts när det gäller insatserna för flyktingbarn rör sig enligt Östhammars kommun om 2,5 eller kanske 3 miljoner per år. En tung ekonomisk börda att bära, säger Göran Lidström: - Vi har redan nu ett kärvt läge ekonomiskt och det här spär ju på vårt underskott, säger han. Kommunen får inte heller full kostnadstäckning för flyktingungdomar som går i gymnasieskolan. - Det är en extra kostnad på tre till fyra hundra tusen det här terminen som kommer och förmodligen nästa år också, så det är klart negativt, , säger Håkan Karregård som är barn- och utbildningschef i Östhammar. Östhammars kommun har kallat både migrationsverket och integrationsverket till ett möte i höst för att diskutera ersättningsfrågorna. Från kommunens sida finns en märkbar irritation. - Vi tycker att staten borde ta ett större ansvar för flykting barnen och inte vältra över det på kommunerna, säger Göran Lidström.