Klonade tjurkalvar på tur att bli pappor

FDA, det amerikanska läkemedels- och livsmedelsverket arbetar nu med regler för klonade föräldradjur - säkerhet, kvalitet och märkning är några frågor. Men amerikanska konsumenter drar sig inte för att äta de klonade tjurarnas avkomma - bara det är märkt. Och industrin står redo.
Kloning av djur är mer komplicerad än kloning av växter - där kallas det att ta sticklingar. Kloningstekniken fungerar kanske en gång på tio, men på företaget Cyagra säger marknadschefen Steve Mauro att där finns ca 100 av de 200 klonade kalvar som hittills producerats. Företagen vill försäkra sig om att ha alla rättigheter klara den dagen tekniken är klar för kommersiell produktion.