Fullmäktige beslut överklagas

Våld på demokratin - så benämner kristdemokraternas Anders Sellström ett nytt beslut från Umeås kommunfullmäktige. Beslutet innebär att nämderna själva ska få dra upp sina riktlinjer och mål - inom vissa ramar - men det är ett brott mot kommunallagen anser Anders Sellström som nu överklagar beslutet till länsrätten.
Kommunalrådet Lennart Holmlund avfärdar kritiken och säger att han och den majoritet i fullmäktige som röstade igenom beslutet gjorde det för att dom hade uppfattningen att det var i linje med lagen. Nu är det alltså länsrättens sak att avgöra om beslutet var riktigt eller inte.