Förorenad jord läggs i Roma

Vägverket får tillstånd av Gotlands kommun att lägga förorenad jord vid Lövsta i Roma.
Tllståndet är förknippat med en rad villkor, som att vattnet ska kontrolleras och renas och att kemikalierna ska förvaras på ett betryggande sätt. Transporterna till och från anläggningen får bara ske under dagtid på vardagar för att störa de boende i området så lite som möjligt. - Det är bra att vi får en sådan anläggning på Gotland, så att man slipper skrymmande transporter av förorenad jord, anser miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund, miljöpartiet.