Kommunen tar itu med Kaserngatans trafikproblem

Mindre rondeller kan bli lösning på den hårt trafikerade Kaserngatan i centrala Linköping.
13 000 fordon paserar varje dygn gatan som ligger tätt invid bostadsområdet T1. Länstyrelsen har tidigare krävt åtgärder från kommunens sida, och i augusti kallas berörda parter till samrådsmöte om ombyggnaden. Genom att förbättra in- och utfarterna till gatan, få ner hastigheten och minska bullret kan det bli en klar förbättring, säger Gösta Gustavsson, centerpartistiskt kommunalråd i Linköping. Han säger också att en anledning till att Kaserngatan blivit så hårt trafikerad är att Vallaskogen valdes vara kvar, Vallaleden hade annars kunnat avlasta kaserngatan.