Tvist om betalningsansvar

Vem ska betala kostnaden för ett halvårs vård på Borås lasarett? Den frågan diskuterar nu Landstinget i Värmland, Södra Älvsborgs Sjukhus och omsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun, som sitter med räkningen i handen.
Bakgrunden till den ovanliga tvisten är att en patient, folkbokförd i Kristinehamns kommun, som vårdades på Frykcenter i Torsby, flyttades över till Rehabkliniken i Borås, i samband med att Frykcenter stängde för sommaren 2002. Omsorgsförvaltningen i Kristinehamn var överens med Rehabkliniken i Borås att man skulle stå för kostnaden under en begränsad tid, innan patienten kunde klara av att bo i egen lägenhet igen. En handikappanpassad lägenhet väntade i Borås. Vad Kristinehamns kommun inte hade räknat med var att patienten ifråga behövde mycket mer vård och träning, och blev kvar på lasarettet i nästan ett halvår, till en kostnad av nästan 600 000 kronor. När den räkningen damp ner i Kristinehamn försökte kommunen få landstinget i Värmland att betala, eftersom det är landstingets lagstadgade skyldighet att svara för medicinsk rehabilitering. Men landstinget svarade nej, eftersom det inte fanns någon remiss till Borås. Nu har Kristinehamns kommun vänt sig till kommun-och landstingsförbundet, för att få hjälp att lösa tvisten om vem som egentligen har betalningsansvaret.