Allt fler skuldsatta blir aldrig fria

Hushållens skuldsättning ökar och allt färre personer står för allt större skulder.
Det här framgår av en rapport från Konsumentverket. I rapporten ingår en förstudie med djupintervjuer av överskuldsatta, alltså personer som helt tappat kontrollen över sina skulder. Dan Jerring på Kronofogdemyndigheten i Göteborg berättar att dom överskuldsatta, som deltagit i studien, har blivit evighetsgäldernärer. De kommer alltså aldrig kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Hushållens skulder i mars i år var 1343 miljarder, en ökning med 25 miljarder jämfört med samma tid förra året. Skulderna i förhållande till disponibel inkomst, den så kallade skuldkvoten, har också ökat kraftigt de senaste åren. Skuldkvoten är nu uppe i 115%. Överskuldsättningen, alltså när skulderna blir ohanterliga och man riskerar att bli evighetskund hos kronofogden kan lätt drabba vem som helst. Visserligen är näringsidkare och tidigare näringsidkare den enskilt största gruppen av dom som har betalningsproblem, men alla hushåll med små ekonomiska marginaler är i riskzonen. När man hamnar i en skuldsituation gäller det att man handlar snabbt, säger Dan Jerring vid Kronofogdemyndigheten i Göteborg.