Vägbuller på Gotland undersöks

Tekniska förvaltningen kommer att göra en inventering av om fastigheter störs av buller från de kommunala vägarna på Gotland.
Kommunen ska också mäta hur mycket trafiken ökar under sommarmånaderna. Det handlar bland annat om att få en klar bild av hur den nya färjeturlistan med tung trafik på vägarna, påverkar trafikbullret. I mitten av 90-talet gjordes en liknande inventering som visade att 127 fastigheter utsattes för högt buller från trafiken. Under de senaste åren har miljö- och hälsoskydskontoret fått allt fler anmälningar om bullerstörningar och därför får tekniska förvaltningen nu i uppdrag att göra nya mätningar.