17 tjänster bort på Metso

Det blir 17 tjänster som dras in i Sundsvall när Metso Paper skär ner, och det är betydligt färre än vad som angavs i varslet. Metso aviserade då en nerdragning med mellan 30 och 50 tjänster i Sundsvall. De flesta av de 17 som får sluta gör det genom naturlig avgång, säger Klas Birve, chef för Metso Paper i Sundsvall. Han säger också att det inte är troligt att det blir några ytterligare nedskärningar den närmsta tiden framöver.