Kollektivhusboende jämställer

En 70 år gammal idé är fortfarande gångbar när det gäller boende. Kollektivhusboendets populäritet kan bland annat förklaras med att det ökar jämställdheten.

Arkitektprofessorn Dick Urban Vestbro är författare till boken Att bygga för jämställdhetoch bor själv i ett kollektivhus.  

– Det har spridit sig ett ideal från 60-talet om att man ska dela på hushållsarbetet och det är ju positivt. Men det är ju bara en minoritet som praktiserar det, säger han.

Lösningen är att bo på ett sådant vis att männen inte kan smita undan sitt ansvar utan genom en slags positiv social kontroll tvingas in i att dela på hushållsysslor. Och där kommer kollektivhusen in i bilden menar Dick Urban Vestbro.

I ett kollektivhus bor familjer i egna lägenheter, men delar gemensamma utrymmen och äter tillsammans. Städ och matlagningsansvar vandrar runt bland de boende.  

– Alla kollektivhus som finns idag bygger på en jämn uppdelningen av arbete mellan män och kvinnor, säger Dick Urban Vestbro. 

I Göteborg finns ett antal kollektivhus och de SR Göteborg talat med håller med Dick Urban Vestbro. Ingmar Åström och Hasse Andreasson bor i kollektivhuset Majbacken.  

– Ja innan vi flyttade hit hjälpte jag kanske inte till så mycket med matlagning och så men nu när vi har matlagning på måndagar och onsdagar hoppas och tror jag att jag hjälper till lika mycket som alla andra, säger Ingmar Åström.

– Man skaffar sig liksom en ny vana, menar Hasse Andreasson. 

Ja är du inte jämställd innan du flyttar in så blir du det. Vi har två krav i huset och det är att alla hjälper till med städning och matlagning, så man blir jämställd.