Kulturradion: Bix Beiderbecke

P1 torsdag 17 juli kl 18.15

Bix polerade varje not tills den fick en violett ton

Bix Beiderbecke var jazzens nattlysande moln under hela 1920-talet, den livshungriga och blaserade s k ”jazzåldern” som i USA följde på andra världskriget. Bix tonbildning, i kornettsolon som på 78-varvsskivorna sällan varade i mer än 30 sekunder, blev symbolisk för hela sin tids vita jazz.

Själv blev han endast 28 år gammal; ett jazzöde med mytiska djup under en ömsom bländande, ömsom maläten yta.

Rolf Wohlin har författat en radio-essä som blivit en minnesteckning till 100års-minnet av Bix födelse.

Från 16/10 2001.