Fler anmälda brott i länet

Antalet anmälda brott i länet ökade något under årets fem första månader, men det är stora skillnader mellan länets olika polisdistrikt.
Totalt anmäldes 14 713 brott till och med maj, och det är en ökning, jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik från polisen. Den största ökningen till antalet stod bedrägerierna för. 979 fall anmäldes under perioden, jämfört med 459 motsvarande period i fjol. De vanligaste anmälda brotten var stöld, rån och andra tillgrepp, som anmäldes i 7 718 fall. Även antalet förfalskningar och brott mot liv och hälsa, som till exempel misshandel, ökade. Minskade gjorde bland annat inbrott i bostäder, cykelstölder och bilstölder. Det är stora skillnader mellan länets polisdistrikt. Så har till exempel antalet anmälda brott i Köping minskat med ungefär en tredjedel, till 1 023 jämfört med 1 501 samma period i fjol. Det förklaras dels med att år 2002 var ett år med ovanligt många brott i Köping, dels med att polisen - enligt egen utsago - försökt bevaka både platser där många brott sker och personer som är kända för att utföra brott. Förhållandet är den rakt motsatta i Skinnskatteberg och Norberg, där antalet anmälda brott ökade med 78 respektive 66 procent. Det kan delvis förklaras med att båda dessa distrikt hade ovanligt få brott under den tidigare perioden.