Språkbiten den 11 januari

- finsk brytning och finländska dialekter
- uppna durren
- hur uttalas ’kora’?
- fåtöljen som blev ’fotölj’