Språkbiten den 18 januari

- går alla språk mot större förenkling?
- talspråket varierar mer än skriftspråket
- hur är det med det ’urgermanska språket’ som förstods av alla?