Nytt ungdomsprojekt i Piteå

Bättre hjälp i hemmet och mindre instutionsvård. Det är målet med ett projekt som heter *Våga vilja* och som socialtjänsten i Piteå nyligen startat.Syftet är att ungdomar som hamnat på kant i samhället ska kunna komma tillbaka till ett vanligt liv på ett smidigare sätt.
*Våga vilja* ska hjälpa ungdomarna att komma på rätt köl utan att behöva lämna hemmiljön. Inger Kyösti som leder projektet säger att avsikten med projektet är att permanenta ett nytt arbetssättet inom socialtjänsten i Piteå. Samtidigt menar hon att institutionsvård är ett alternativ som också kommer behöva finnas kvar i framtiden.