Alla sex gårdar i Sörmland har salmonellasmitta

Den sjätte gården som fått djurfoder från fabriken i Norrköping, är också smittad med salmonella, enligt länsveterinär Per Jonsson.
Det var den sista gården i Sörmland som man vet har fått foder från smittofabriken. Gården hade inga smittade djur, utan salmonellan fanns endast i fodret. Alla sex gårdar som testats har alltså visat sig blivit smittade. På tre av dem fanns smittade djur och på tre fanns salmonella endast i fodret. På en av gårdarna fanns smittan både i fodret och hos djuren. Nu kvarstår det stora arbetet med att sanera gårdarna och se om det finns andra gårdar som kan ha blivit smittade genom kontakt med salmonellagårdarna.