SLU får miljoner för ekoturism

Lantbruksuniversitetet SLU kommmer att få cirka två och en halv miljon kronor från EU-kommissionen för att genomföra ett pilotprojekt om ekologiskt hållbar turism, så kallad ekoturism. Projektet går ut på att utbilda företagare och beslutsfattare om ekoturism.
- Det handlar framförallt om kunskapen om hur man driver ett ekoturistiskt företag. Klassificeringen anger vilka företagare som kan bli godkända och det är något som företagarna måste utbildas i, säger Ulf Brangenfeldt som är verksamhetsledare på SLU. Ekoturism går ut på att turismen förs i samklang med naturen så att naturen tillvaratas och inte förbrukas. Det ska också ge turisterna en ökad förståelse för naturen och gynna den lokala befolkningen. SLU har tidigare bedrivit ett projekt i Vindelfjällen som gick ut på att bygga en modell för hur man balanserar turismens utveckling med den miljömässiga utvecklingen. Då, liksom i det nya projektet, sker ett samarbete med Ungern, Rumänien och Grekland. Länder som inte kommit lika långt som Sverige när det gäller ekoturism. - Vi har skaffat oss en hel del erfarenhet ifrån dessa länder. De har värdefulla naturområden och ekoturism kommer säkerligen att få stor betydelse när turismen utvecklas, säger Ulf Brangenfeldt. Kontakta reportern: Peter Söderberg