60 jobb försvinner i Åmotsfors

Kongsbergs automotiv flyttar delar av tillverkningen från Åmotsfors till Polen, 60 arbetstillfällen försvinner vid fabriken.
Huvuddelen av processutveckling, tillverkning av värmesitsar och automatiserad produktion kommer att koncentreras till Åmotfors. KA:s fabrik i Polen kommer att koncentreras på tillverkning av kablage och montering av dessa på värmesitsar tillverkade i Åmotfors. Under höstet kommer arbetsstyrkan i Åmotsfors att minskas med 60 personer. Hans-Peter Jessen kommunalråd Eda-kommun säger till radio värmland att neddragningarna är beklagliga men att det ändå är positivt att merparten av dom anställda vid farbiken kommer får behålla sina arbeten. Idag arbetar 300 personer vid anläggningen.