Många går extra år på gymnasiet

Omkring 20 procent av en ny årskull gymnasister i Gävle hamnar på det Individuella programmet, IV, under första läsåret. Det är inte bara elever som saknar behörighet till nationella program som går på IV, även elever med behörighet men låga poäng i övrigt hamnar där, eftersom konkurrensen om platserna är hårda. Krister Lindström, programansvarig på Individuella programmet i Gävle säger att orsaken till att så många läser på IV kan vara att kraven till de nationella programmen är dåligt anpassade för eleverna.