"Friherre på kuvert och baron i tilltal"

Värmlands Säby Gård i Visnum söder om Kristinehamn är det närmaste man kommer ett slott i Värmland. Säby har i många år visats upp för besökare av friherre Henric Falkenberg af Trystorp.

Herrgården är inte som de flesta andra värmlandsgårdarna av trä utan i sten, och dessutom tre våningar hög.   Friherre Falkenberg ägde gården tillsammans med sin syster Elise Beck-Friis fram till 1988, och därefter varit ensam ägare. Hans ambition har varit att återskapa en genuin 1700-talsmiljö.

I augusti 2007 gick Sveriges Radio Värmlands Ulla Walldén på tur i den stora herrgården tillsammans med friherre Henric Falkenberg.