Kyrkobranden var anlagd

SKÅNES VIBY. Branden i Gustav Adolfs kyrka i Viby igår var anlagd. Det utgår polisen från eftersom ingen naturlig orsak har kunnat fastställas.
Polisen har idag gjort teknisk undersökning vid kyrkan i Viby, och man utgår nu från att branden var anlagd. Det var i går eftermiddags som kyrkan eldhärjades. Branden upptäcktes när man såg att det rök från kyrktornet. I nuläget har polisen ingenting att gå efter, men man utesluter inte att branden kan ha ett samband med de tidigare anlagda bränderna i Kristianstadsområdet. Nu koncentrerar sig polisen på så kallad inre spaning, där bland annat tidigare kända gärningsmän granskas. Att det rört sig om lite speciella byggnader som brandhärjats är en sak som pekar på att det kan vara samma gärningsman. Det säger polisens informatör i Kristianstad, Bo Widell.