Bråk om master mellan teleoperatörer

Relationen mellan teleoperatörerna som sätter upp mobiltelefonmaster till det så kallade 3G-nätet, är sämre än någonsin. Länsstyrelsen, som vill att operatörerna ska samarbete om masterna i Östergötand, har därför kallat parterna till möte.
Länsstyrelsen, som ska godkänna utbyggnaden av 3G-nätets mobilmaster utifrån kultur- och miljösynpunkt, har för närvarande fått in 370 ansökningar, men bara 170 är klara, fast man hade planerat att hinna igenom samtliga till sommaren. Över hälften återstår och det är de svåraste placeringarna, i främst Linköping och Norrköping. Förseningarna beror på att nätoperatörernas två bolag inte klarar av att samarbeta kring utbyggnaden av 3G-nätet. I eftermiddag hålls därför ett möte för att överhuvudtaget få parterna att prata med varandra. Men annars hoppas Länsstyrelsen på en ny lag som träder i kraft i slutet av juli som tvingar nätoperatörerna att samarbeta, till exempel genom att dela master.