Domedagsprofet eller bara före sin tid?

Georg Borgström blev världsberömd för sina debattinlägg om fördelningen mellan fattiga och rika i världen, människans rovdrift på naturen och risken för en global brist på livsmedel. Han förutspådde världssvält år 2000, alltså även att vi svenskar skulle sakna tillräckligt att äta.

Så här skrev Kurth Alfred Johansson som kommentar till bloggen ”En hungrig jord” i december:
”Skulle vilja att Ni tog fram material från en serie radioföredrag som professor Georg Borgström höll i radion på 50-talet. Om jordens resurser och hur vi i okunnighet missbrukar dem. Mvh K.A.J”

Det har vi nu gjort, för Georg Borgströms profetier är intressanta i ljuset av vad vi ska ta upp i radio på onsdag 13.20 i vår premiärsändning. Det kommer handla om ”landgrabbing” eller baggböleri på ren svenska. 
För alla er som liksom jag inte har koll på Georg Borgström kommer här en kort sammanfattning:

Han var svensk växtfysiolog och livsmedelsforskare och blev internationellt känd under 50-talet och verkade som professor vid Michigan State University i USA under 60-talet . Han har kallats domedagsprofet, men utnämndes också av Expressen 1967 till ”den viktigaste svensken i världen”. Han dog 7 februari 1990.

1952 började han varna för att mänskligheten var på väg mot katastrof, och året därpå framförde han sitt budskap i en uppmärksammad föredragsserie i radio. Borgström förespråkade hård barnbegränsning, spannmålsreserver säkrade från råttangrepp, forskning i nya odlingsmetoder, en rättvis fördelning av proteinet och helst en världsregering. Han ville fördela resurserna genom priskontroll och ransonering, och effektivisera matproduktionen genom att övergå från animaliska till vegetabiliska livsmedel.

Borgström missade kraften i den ”gröna revolutionen” med växtförädling, konstgödsling, konstbevattning och ett industrialiserat jordbruk. Men vissa hävdar att han kan få rätt i framtiden och framhåller att han la grunden till begrepp som ekologiska fotavtryck till exempel.

Nedan hittar du några av hans tidiga föredrag ur radions arkiv samt ett utdrag ur programmet ”Miljölarm - maten räcker inte?” 24/2 2008 där Line Gordon på Stockholm Reciliens Center och Carl-Gustaf Thornström vid Sveriges Lantbruksuniversitet diskuterar om Borgström kanske får rätt i framtiden.

Vad tror du? Var han domedagsprofet eller kommer han få rätt i sinom tid?