AproPovel

P1 fredag 1 augusti kl 18.15

Ramelska radioreminiscenser i åtta delar. Del 7: Från mini till maxi via medium rare. Från den 13/12-02.