"Vi följer bara våra regler"

Migrationsverket tillbakavisar kritiken från Östhammars kommun om att kommunen skulle få bära allt större del av kostnaderna för flyktingmottagningen till Gimo.
Representanter för kommunen hävdar att de inte längre får full ersättning vid t ex placeringar av flyktingbarn i familjehem. Men Jakob Larsson, informatör på Migrationsverket, säger att verket bara följer dom regler som finns. - Däremot är det så att vi tidigare varit lite väl generösa när man talar om vad som är en extraordinär kostnad, exempelvis bör vi inte betala för en familjeutredning utan bara för placeringen i familjehem. På Östhammars kommun tycker man att man inte längre får full ersättning dels för placeringar av flyktingbarn i familjehem eller behandlingshem, dels för kostnaderna för flyktingungdomar som går i gymnasieskolan. - Vi tycker att staten borde ta ett större ansvar för flyktingbarnen och inte välta över det på kommunerna, säger socialkontorets chef Göran Lidström. Östhammars kommun har kallat migrationsverket och integrationsverket till ett möte i höst för att diskutera just ersättningsfrågorna. Men Jakob Larsson tycker att det är fel att bryta ut enskilda kostnader för t ex asylsökande barn. - Den stora inkomstkällan för en kommun vad gäller asylsökande är att man får hyra ut lägenheter som annars står outhyrda. - Men du menar att Östhammar egentligen tjänar på att ta emot flyktingar? - Man kan väl alltid räkna på olika sätt, men i normalfallet är det så att man inte ska gå minus på att ta emot asylsökande. Men om kommunerna upplever att dom får ta större ansvar, är då inte migrationsverket oroligt för att t ex Östhammar blir mer motvilligt till att ha en flyktingmottagning? - Ja, om det är så att stämningen blir dålig, då tycker jag nog att det kan vara ett problem, avslutar Jakob Larsson. Kontakta reportern: Mårten Nilsson