Johan Sterte blir Växjö Universitets nya rektor

I dag tog regeringen det avgörande beslutet om att anställa Johan Sterte. Han är 44 år och professor i kemiteknik vid Luleå Tekniska Universitet, där han också är prorektor. Anställningen gäller från och med september och det är ett 6-årigt förordnande.