Få patienter med psykisk störning polisanmäls

Läkare i Sverige anmäler för få patienter med psykisk störning till polisen. För tre år sen skärptes vapenlagen så att polisen efter en anmälan kan ta vapen från människor som är psykiskt sjuka och inte längre lämpliga att ha vapen hemma.
Sen lagen skärptes har ungefär 500 anmälningar gjorts, och enligt Rikspolisstyrelsen borde det varit många fler. Justitiedepartementet och Socialstyrelsen ser just nu över hur vapenlagen tolkas och fungerar när det gäller läkares anmälan av patienter med psykisk störning.