Nefab i Alfta säger upp

Förpackningsföretaget Nefab vill minska personalen vid företagets anläggningar i Alfta med mellan 50 och 75 personer. Såväl kollektivanställda som tjänstemän berörs. De fackliga organisationerna informerades i dag, och förhandlingar om neddragningarna kommer nu att inledas. Bakgrunden till neddragningarna är konjunkturavmattningen i Sverige, i kombination med den svaga och osäkra utvecklingen inom teleutrustningsindustrin, enligt Nefab. De berörda anläggningarna i Alfta sysselsätter i dag cirka 350 personer.