Lag om patienters inflytande tillämpas olika

Det råder stor skillnad i landet hur lagen om patientinflytande tillämpas, och kunskapen bland sjukvårdspersonal är ofta dålig. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen har gjort av lagen som kom 1999.
Lagen om patientinflytande ger patienterna rätt till individuell information om sitt sjukdomstillstånd, möjlighet att välja behandlingsalternativ och möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning. Men bara hälften av landstingen säger att de har utbildat sin personal i patienträttigheter, och av de utbildningsinsatser som gjorts har omkring tre fjärdedelar inte följts upp. Socialstyrelsen har låtit göra djupintervjuer med svårt sjuka patienter som alla har känt sig utelämnade till egna beslut om behandlingsalternativ, utan att ha fått tillräcklig information.